Informatie voor leerlingen en ouders

 
 


BEROEPENFEEST VAN ON STAGE 
Bij On Stage ga je een grote groep mensen ontmoeten die allemaal een mooi vak of beroep hebben. Je kunt met hen praten over hun beroep, hoe ziet hun werkdag eruit en wat moet je ervoor doen en laten. En misschien ontmoet je mensen met wie het contact zo goed is, dat je er later nog eens naar terug kan als je nog meer vragen hebt. Zo krijg je een 'netwerk' van mensen die je op een ander moment kunnen helpen met je keuze, en misschien zelfs met een stageplaats of werk. Je maakt afspraken voor 2 weken later: dan ga je op werkbezoek bij de mensen met wie je een match hebt gemaakt. Die dag noemen we de 'Doe Dag'. Deze afspraken noteer je in je On Stage Paspoort en je laat je ouders en mentor weten bij welke bedrijven je op werkbezoek gaat. Als begeleiding gaan er zoveel mogelijk docenten mee; maar je mag ook je ouders meenemen als dat nodig is voor vervoer bijvoorbeeld.

DOE DAG
Bij de werkbezoeken op de Doe Dag kun je op de werkplek rondkijken en wat langer doorpraten over het soort werk. Soms kun je een halve of hele dag zelfs meelopen of meewerken.  

ON STAGE OP SCHOOL
Je docenten helpen je om je goed voor te bereiden op On Stage en je krijgt van je mentor het On Stage Paspoort en/of de leerling-uitnodiging waarin nog meer staat over On Stage. Je kunt ons altijd vragen stellen via de projectleider. De contactgegevens vindt je op de website van jouw gemeente. 

LEERLING TRAINING
Alle On Stage leerlingen krijgen op school een training zodat je goed voorbereid op On Stage komt. Deze training heet: Junior Netwerk Training. Je mentor weet wanneer deze training in jouw klas gegeven wordt.  

WIE GA JE ONTMOETEN BIJ ON STAGE?
We doen ons best om zoveel mogelijk verschillende beroepen uit alle sectoren te vinden, van automonteur tot advocaat! Op de website van jouw gemeente staan alle bedrijven en beroepen die zich hebben aangemeld. Je kunt op twee manieren zoeken: op de pagina Deelnemers zie je vier sectoren met daaronder de namen van de bedrijven. Als je op het bedrijf klikt, kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. De tweede manier is via pagina Beroepen. Hier kun je zoeken op de naam van van een beroep. Als je dan op het beroep klikt kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. Je mag altijd zelf mensen uitnodigen met een leuk beroep. Denk aan je ouders, familie, buren, sporttrainer of ouders van vrienden/vriendinnen. En als je een bijzondere wens hebt voor een beroep, mail dan de projectleider. De contactgegevens vindt je op de website van jouw gemeente.  

MATCHMAKERS
De matchmakers bij On Stage zijn er om je te helpen de juiste beroepsbeoefenaar te vinden met wie jij een match wilt maken. De matchmaker vraagt je naar je top 3 en gaat samen met jou op zoek naar het betreffende bedrijf of persoon. Deze top 3 maak je van tevorenop school. Hierop staan de beroepen waar je graag mee wil praten. Maar als je onverwachts de Match van je leven tegenkomt die niet bij jouw top 3 staat, is dat ook prima. De Matchmakers zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opschrift On Stage Matchmaker. Ook ouders zijn vaak aanwezig als matchmaker.

CREW
De organisatie is bij On Stage te herkennen aan de paarse CREW hesjes. Aan hen kun je de weg vragen naar toilet of EHBO, of melden als er iets aan de hand is.

JONGERENADVISEURS
Jeugdadviseurs bij On Stage zijn vertegenwoordigers van organisaties die jongeren begeleiden, helpen of adviseren. Denk aan jongerenwerkers, ambtenaren Jeugd-en Jongeren beleid, het CWI, Bureau Jeugdzorg, Jongerenloket, JIP, Jeugdteam Politie etc. Jeugdadviseurs blijven bij het Beroepenfeest waar zij algemene vragen beantwoorden over hun organisatie en folders uitdelen. Als je er toch bent, wil je misschien wat aan hen vragen of een foldertje meenemen. Je mag hen altijd later bellen of mailen met je vragen. De Jeugdadviseurs zijn herkenbaar aan de blauwe hesjes met opschrift On Stage Jeugdadviseur.

GASTLESSEN
On Stage organiseert soms ook een gastlessenweek. In deze week kunnen je docenten allerlei beroepsbeoefenaren uitnodigen voor een gastles. Heb je speciale wensen? Vraag je docenten ernaar.

OUDERS Klik hier voor meer over ontstaan en achtergronden van het Beroepenfeest van On Stage.  
Jongeren helpen met die moeilijke keuze voor vak en beroep doen we bij On Stage samen met ouders, docenten en het (lokale) bedrijfsleven. Ouders worden meestal op een ouderavond en via de schoolnieuwsbrief ge├»nformeerd over On Stage en wij nodigen hen nadrukkelijk uit als beroepsbeoefenaar. Ook in het organiserend Stage Team is plaats voor een ouder, dat kan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de OR of MR zijn. Dus, heeft u een leuk vak of beroep waarover u wilt komen vertellen, meld u dan aan via deze site. Of neem contact met ons op voor deelname aan het Stage Team. De On Stage contactpersoon van de school is meestal de decaan. De contactgegevens van de On Stage projectleider staan op pagina Contact. Bel of mail gerust met vragen. Enkele weken voor het Beroepenfeest van On Stage, organiseren wij een informatieavond voor de beroepsbeoefenaren. Hierbij zijn ook ouders van harte welkom. 

DEELNAME VOORWAARDEN VOOR SCHOLEN
-  Er doen minimaal twee leerjaren mee waarbij ook een theoretische leerweg. 
-  LWOO, Praktijkschool en ISK leerlingen vragen in een aantal gevallen extra begeleiding van de school en een andere inspanning van bedrijven. Om reden van zorgvuldigheid is deelname van deze groep alleen mogelijk na expliciet overleg.   
-  Afwijken van de vaste onderdelen van het concept On Stage is alleen toegestaan met instemming van de (landelijk) projectleider. 
-  Onderwijs en bedrijfsleven mogen van elkaar verwachten dat er voorbereidende inspanningen worden geleverd om On Stage tot een succes te maken. Vanwege het afbreukrisico voor onze On Stage leerlingen kan bij onvoldoende voorbereiding op school uitsluiting van deelname helaas een consequentie zijn. Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ouders kunnen hier terecht met uiteenlopende vragen en voor een persoonlijk advies.  
 
 
 


Informatie over beroepsopleidingen staan o.a. op www.mbostad.nl
 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.